Čiastka č. 14/1963 Zb.

Vydaná dňa: 26.03.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
26/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok 01.04.1963