Čiastka č. 13/1963 Zb.

Vydaná dňa: 19.03.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave. 03.04.1963
25/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru. 03.04.1963