Čiastka č. 10/1963 Zb.

Vydaná dňa: 26.02.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám 26.02.1963
19/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb 26.02.1963