Čiastka č. 63/1962 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/1962 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami 01.01.1963