Vyhláška č. 117/1962 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Čiastka 63/1962
Platnosť od 19.12.1962 do28.02.1966
Účinnosť od 01.01.1963 do28.02.1966
Zrušený 10/1966 Zb.

117

VYHLÁŠKA

ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 5. decembra 1962

o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Ministri vnútorného obchodu a financií a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú v dohode s predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode, podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Okrem nákupov v rámci mesačného limitu môžu organizácie nakupovať bez započítania do mesačného limitu všetky druhy potravín a druhy priemyslového tovaru uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.“

2. § 3 ods. 2 písm. a) znie:

a) jednotné roľnícke družstvá tovar uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, a to iba pre vlastnú potrebu.“

3. § 9 sa zrušuje.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Prvý námestník ministra vnútorného obchodu:

Loukotka v. r.

Prvý námestník ministra financií:

Dvořák v. r.

Prvý námestník hlavného arbitra ČSSR:

Svitavský v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 117/1962 Zb.

Zoznam tovaru, nákupy ktorého sa nezapočítavajú do mesačného limitu podľa § 2 vyhlášky č. 49/1962 Zb.

Skupina tovaru Sortimentné vymedzenie Číslo cenníka maloobchodných cien
Zástavy a zástavoviny Všetky druhy 9, 10, 19, 27
Dekoračný materiálVlnitá lepenka, dosky Dekoris, lampióny, girlandy, papierové reťaze, papierová tráva, konfety, maškarný tovar, napináčky, špendlíky, lepidlá, kresliarske kriedy, olejové a temperové farby, umelecké štetce, vlasové štetôčky, krepové a dekoračné papiere, nástenky, vývesné skrinky a pod. 27, 28
Propagačný materiálznaky, emblémy, písmená každého druhu, plagáty, stojanky na vlajky, pásky na rukávy a pod.-
Obrazy a busty význačných osôb -
Športové potreby vrátane športovej obuvi a textilných výrobkovšportové náradie a náčinie každého druhu 29
športové odznaky, jedálne misky, potravinárske škatule, škatule na maslo, poľné fľaše, kotlíky, poháriky 55
termofľaše, termonádoby 56
krokomery, mapomery, kompasy a buzoly 28
turistické plynové a skladacie variče 49
športové ceny (plakety, medaily, sošky, kovové poháre) -
vlnené a bavlnené bundy, vetrovky a športové pláštenky 16, 16/1, 17
športové vlnené a bavlnené pančuchy a podkolienky (lyžiarske a pod. nie štandardné)14
lyžiarske šponovky, cyklistické golfky 16
motokombinézy, motobundy a nohavice z pogumovaného textilu a plastických látok16
teplákové súpravy, teplákové nohavice, palčiaky, prstové rukavice, plavky, dresy, gymnastické oblečenie, nátelníky, spodky ribano, chrániče uší, kukly, nákolenice, čapice, šály, športové svetre 15
gamaše 14
šortky a kolienky (pre tenis, cyklistiku a pod.) 16 16/1
trenírky z tkanín, športové košele z tkanín 18
kožené motobundy, kombinézy a nohavice 13
kožená športová obuv, cvičky, vysoké rybárske gumové topánky, celogumové lyžiarske topánky, gumové kúpacie topánky, tenisky 20
trampky, polotrampky, športové kabely 21
Hračky každého druhu 30
Liečivá každého druhu -
Fotoprístroje, kinoprístroje, epidiaskopy všetky druhy fotografických prístrojov, snímacích kinoprístrojov, premietacích prístrojov vrátane príslušenstva 36
Umelecké predmety umelecké diela (obrazy, sochy a ich reprodukcie a pod.), umelecky ryté sklo, vázy, sklenené športové poháre, dózy, plakety 80 84
Darčekové predmety bižutéria, spomienkové predmety (textilné a sklenené figúrky, drevorezby, kovové prívesky, zdobené kľúčenky, kožené puzdrá, ťažidlá z plexiskla, misky, kazety, drevené taniere, odznaky, šachy a šachové potreby a pod. -
Bicykle a ručné dopravné vozíky každého druhu vrátane príslušenstva, výstroj, osvetlenie, mazacie prostriedky, opravový materiál, okrem plášťov a duší 42
Moped Stadion S - 1142/1
Autosúčiastky, motosúčiastky, autopotreby a motopotreby všetky druhy s výnimkou plášťov a duší pre automobily a motocykle a plášťov a duší bantam-
Technická guma gumové platne lisované, ostatný technický gumový tovar (zátky, tesnenie, tesniace šnúry, manžety a pod.)-
Šijacie stroje šijacie stroje a ručné pletacie stroje tuzemskej i zahraničnej výroby všetkých druhov, náhradné diely a súčiastky k nim 43
Zbrane, strelivo a poľovnícke potreby všetky druhy vrátane súčiastok 61
Rozhlasové prijímače vrátane gramorádií všetky druhy okrem tranzistorových rádioprijímačov 44
Vysávače všetky druhy 45
Práčky všetky druhy 45
Meracie prístroje a inkurantný rádiomateriálvšetky druhy i v cenníku neuvedené44
Gramofónové prístroje a platne všetky druhy 48
Čerpadlá ručné i motorické čerpadlá vrátane príslušenstva a náhradných dielov k nim 52
Automatické vodárne všetky druhy vrátane náhradných dielov 52
Hudobné nástroje každého druhu a rôzne potreby k nim (ladičky, stojanky a pod.) 60
Hodiny a hodinky všetkých druhov, technické a športové stopky, minútky 67
Partiový a použitý tovar vrátane nábytku, okrem pracovných a ochranných odevov, obuvi, ochranných pomôcok, ktoré sa poskytujú zamestnancom a brigádnikom zo štátnych prostriedkov a okrem výrobkov pre vybavovanie spoločenských zariadení-
Starožitnosti starožitné predmety vrátane starožitného nábytku-
Knihy, hudobniny, kroniky, časopisy a novinykaždého druhu -
Tlačivá každého druhu -
Kalendáre každého druhu vrátane diárov -
Kvetiny (i umelé) a semená rastlín každého druhu vrátane semien zeleniny a sadiva -
Tuhé palivá uhoľné palivá, koks, palivové drevo 66

Príloha č. 2 vyhlášky č. 117/1962 Zb.

Zoznam tovaru, ktorý môžu nakupovať jednotné roľnícke družstvá spolu s tovarom uvedeným v prílohe č. 1 bez započítania do mesačného limitu podľa § 2 vyhlášky č. 49/1962 Zb.

Skupina tovaru Sortimentné vymedzenie
Ručné hospodárske náradie lopaty, rýle, krompáče, motyčky, vidly, podávky, hrable, kosy, kosiská a rukoväte každého druhu; nože na repu, strúhadlá na repu, plečky, drhlíky, šrotovníky, paráky do 100 l a pod.;
ostatné poľnohospodárske ručné náradie pre spracovanie pôdy, prípravu a spracovanie zberu a ošetrovanie hospodárskych zvierat
Potreby pre sedlárov každého druhu
Potreby pre kováčov podkovanie každého druhu
Postroje chomúty, ohlávky, opraty a ostatné časti postroja; dvojzáprahové postroje a postroje konské každého druhu; biče, bičiská, sedlá, pokrývky na kone, vrecká na kŕmenie a ostatné príslušenstvo k postrojom
Poľnohospodárske reťaze reťaze elektricky zvárané do 13 mm; dĺžkové väzáky, žľabové dielce, ohlávky, retiazky k ohlávkam, náprsníky, postranky a príslušenstvo;
reťaze uzlové: dĺžkové, na kone, na psov
Poľnohospodárske povrazy motúz konopný a papierový zaväzovací, opraty, postranky, ohlávky, viazaky, popruhy, čabraky, úväzky na vrecia
Potreby pre hydinárne hniezda, klonky, napájačky a ostatné drobné potreby pre chov hydiny, lepenkové škatule na kuriatka
Potreby pre ošetrovanie hospodárskych zvierat česáky, hrebene, kefy, nožnice a strojčeky na strihanie oviec, fľašky a sosáky pre teľce a ostatné drobné potreby pre ošetrovanie hospodárskych zvierat
Včelárske potreby každého druhu
Ručné dopravné prostriedky trakače, táčky, rudle (drevené i kovové), vozíky ručné drevené, náhradné diely a príslušenstvo k ručným dopravným prostriedkom
Stavebniny každého druhu okrem hutníckeho materiálu, a to iba pre údržbu poľnohospodárskych stavieb
Komerčné náradie a nástroje pre remeselníkov kováčske a podkováčske, tesárske, murárske, maliarske, sedlárske, kolárske;
pre opravárov a drevorubačské - každého druhu, hutnícke druhovýrobky (klince, skrutky, skrutkové príslušenstvá) pre údržbu
Náterový materiál farby, laky, riedidlá každého druhu, maliarske hlinky, kostný glej, karbolineum
Ostatné hospodárske potreby krošne a koše pletené každého druhu okrem košov pre chmeliarske účely, koše drôtené, ošatky, opálky;
sitá všetkých druhov vrátane oceľových sieťových tkanín, dojačiky, cedidlá na mlieko, kanvy na mlieko a vodu, vedrá čierne, pozinkované a smaltované, debnárske výrobky potrebné pre poľnohospodársku činnosť, ostatné nádobie z plechu a drôtov potrebné pre poľnohospodársku výrobnú činnosť, nátronové vrecia