Čiastka č. 6/1962 Zb.

Vydaná dňa: 06.02.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1962 Zb. Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi 01.03.1962
12/1962 Zb. Uznesenie vlády, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium