Čiastka č. 16/1962 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1962 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1962
33/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1962
34/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia) 01.04.1962