Čiastka č. 14/1962 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl 14.04.1962
28/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky 12.04.1962