Čiastka č. 7/1961 Zb.

Vydaná dňa: 23.02.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu 01.03.1961
18/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 23.02.1961