Čiastka č. 62/1961 Zb.

Vydaná dňa: 28.11.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru 01.12.1961
132/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom 01.01.1962