Čiastka č. 60/1961 Zb.

Vydaná dňa: 18.11.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive 01.01.1962