Čiastka č. 52/1961 Zb.

Vydaná dňa: 11.10.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách 11.10.1961
110/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady 11.10.1961