Čiastka č. 49/1961 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
104/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.10.1961
105/1961 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania 30.09.1961