Čiastka č. 47/1961 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
99/1961 Zb. Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie 28.09.1961
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami 28.09.1961