Uznesenie č. 98/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 47/1961
Platnosť od 28.09.1961 do15.02.1966
Zrušený 7/1966 Zb.

98

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 19. septembra 1961

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. augusta 1961 č. 85 Zb. o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. augusta 1961 č. 86 Zb. o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. augusta 1961 č. 87 Zb. o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády.

Fierlinger v. r.