Čiastka č. 26/1961 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1961 Zb. Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku 01.07.1961
61/1961 Zb. Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní 01.07.1961