Čiastka č. 8/1960 Zb.

Vydaná dňa: 22.03.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1960 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí 01.04.1960
18/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách 01.04.1960
19/1960 Zb. Vyhláška ministra dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov 01.03.1960