Čiastka č. 76/1960 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
174/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 28.12.1960
175/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách 28.12.1960
176/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel 28.12.1960