Čiastka č. 60/1960 Zb.

Vydaná dňa: 13.10.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady 01.07.1960
147/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem 13.10.1960
148/1960 Zb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.10.1960
149/1960 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb 15.10.1960