Čiastka č. 54/1960 Zb.

Vydaná dňa: 10.09.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
133/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku 01.10.1960
134/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora 01.10.1960
135/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk 10.09.1960