Čiastka č. 47/1960 Zb.

Vydaná dňa: 09.08.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík 09.08.1960
117/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou 24.08.1960