Čiastka č. 11/1960 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a pôdohospodárstva o ochranných opatreniach v brucelóznych stajniach a izolátoch 01.04.1960
26/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek 01.04.1960
27/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií 01.04.1960