Čiastka č. 10/1960 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky 13.04.1960
22/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959 13.04.1960
23/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách. 13.04.1960
24/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 13.04.1960