Čiastka č. 28/1959 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie 01.10.1959