Čiastka č. 27/1959 Zb.

Vydaná dňa: 25.09.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1959 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných 01.10.1959