Čiastka č. 22/1959 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1959 Zb. Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) 01.08.1959
53/1959 Zb. Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) 01.08.1959
54/1959 Zb. Zákon o múzeách a galériách 01.08.1959
55/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku 09.08.1959