Čiastka č. 2/1959 Zb.

Vydaná dňa: 20.02.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1959 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky 20.02.1959
4/1959 Zb. Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok 07.03.1959