Čiastka č. 17/1959 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov 01.07.1959
36/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila 30.06.1959