Čiastka č. 5/1958 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1958 Zb. Zákon o zmene predpisov o osvojení 29.05.1958
16/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža 29.04.1958
17/1958 Zb. Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža 29.04.1958