Čiastka č. 39/1958 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 30.12.1958
93/1958 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach 01.01.1959