Čiastka č. 36/1958 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1958 Zb. Zákon o stavebnom poriadku 01.01.1959
88/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach 29.12.1958