Čiastka č. 34/1958 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1958 Zb. Nariadenie o správe národného majetku 01.01.1959
82/1958 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove 28.12.1958