Čiastka č. 3/1958 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1958 Zb. Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva 01.04.1958
10/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva 01.04.1958
11/1958 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby 01.04.1958
12/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu 01.04.1958