Čiastka č. 28/1958 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1958 Zb. Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 10.11.1958
71/1958 Zb. Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru 17.10.1958