Čiastka č. 23/1958 Zb.

Vydaná dňa: 09.10.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1958 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl. 01.09.1958
59/1958 Zb. Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 09.10.1958