Čiastka č. 2/1958 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1958 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární 28.03.1958
7/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy 28.03.1958
8/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom 28.03.1958