Čiastka č. 18/1958 Zb.

Vydaná dňa: 28.08.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík 12.08.1958
47/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom 28.08.1958