Čiastka č. 14/1958 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 01.07.1958