Čiastka č. 10/1958 Zb.

Vydaná dňa: 20.05.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou 04.06.1958
28/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou 04.06.1958
29/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 04.06.1958