Čiastka č. 34/1957 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1957 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959 01.01.1958
70/1957 Zb. Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa 30.12.1957
71/1957 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani 01.01.1958
72/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948 14.01.1958
73/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 14.01.1958
74/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 14.01.1958