Čiastka č. 3/1957 Zb.

Vydaná dňa: 05.02.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1957 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly 01.01.1957
4/1957 Zb. Nariadenie o organizácii filmového podnikania 01.01.1957