Čiastka č. 32/1956 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky 23.12.1956
61/1956 Zb. Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín 01.01.1957
62/1956 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu 07.01.1957