Čiastka č. 30/1956 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1956 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1957
56/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 01.01.1957
57/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev 01.01.1957