Čiastka č. 27/1956 Zb.

Vydaná dňa: 23.11.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1956 Zb. Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách 23.11.1956
52/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946 08.12.1956