Čiastka č. 21/1956 Zb.

Vydaná dňa: 24.08.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1956 Zb. Zákon o štátnej ochrane prírody 24.08.1956
41/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb. 24.08.1956