Čiastka č. 20/1956 Zb.

Vydaná dňa: 15.08.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1956 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1956
39/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska 30.08.1956