Čiastka č. 18/1956 Zb.

Vydaná dňa: 01.08.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1956 Zb. Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch 01.08.1956
34/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev 01.08.1956
35/1956 Zb. Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy 01.08.1956