Čiastka č. 34/1955 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch 01.01.1956