Čiastka č. 2/1955 Zb.

Vydaná dňa: 12.02.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1955 Zb. Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu. 12.02.1955
4/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch 01.01.1955