Čiastka č. 15/1955 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1955 Zb. Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky 30.06.1955
31/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom 01.07.1955